Malinska -Sabljići, 759 m2 građevinska zona, zemljište sa objektom


Malinska -Sabljići, 759 m2 građevinska zona, zemljište sa objektom

Cijena: 180.000 Eur

U lovnom području na samo 3,5 km od mora i 11 km od aerodroma.
Stari objekat na parceli pov. cca 50m2
Uvjeti gradnje:najmanja dopuštena površina građevne čestice
- za slobodnostojeće građevine: 500 m2 ,
- najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije nove građevine
slobodnostojeće iznosi 60 m2 , za sve veličine građevnih čestica,
- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije nove građevine iznosi 200 m²,
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,75
- najveća dopuštena visina stambene građevine iznosi 2 nadzemne etaže

za dodatne inf. mob095/9153154

Kontaktiraj nas Galerija

Izdvojeno iz ponude nekretnina, kuća i stanova

Dvosobni stanovi | Trosobni stanovi | Kuće | Najam nekretnina | Prodaja zemljišta

Powered by CouchCMS